Duka, církve Černá ruka

22.05.2015 20:55

Těm výkvětům českého křesťanství už vůbec nevěřím. To, co nyní pravil Duka, je naprosto v rozporu s historií. Většinu svých majetků totiž Církev uzmula, viz Jan Hus. Vše si tak nějak nakradli, tedy by jim z hlediska spravedlivé historie nemělo náležet vůbec nic. Jen svým usurpátorstvím, o jak těžké slovo, přišli ke svým majetkům....A teď chtějí ti historičtí, nebo spíše histeričtí majetníci z řad církve, získat zase další naprosto nepodložené vlastnictví..Je to samozřejmě špatně. Církvi nenáleží nic, jen lidská duše, a v období nástupu církve křesťanské si nakradli až běda. Skutečně nevidím smysl v tom, vracet zločinné organizaci jejich znásilněné majetky.

To je, jakoby jste vraceli tupým muslimům majetky, o kterých vlastně nic neví...a to se dosud děje..

Osobně bych té takzvané Církvi svaté vracel jen takový majetek, u kterého striktně dokážou, že je jejich, a že ho kdysi neukradli, či jinak nazabrali, neboť toto byla nejčastější metoda zločinného získávání majetků církvemi. 

Jsem novodobý Jan Hus a brojím proti tomu. Myslím si, že jakési rvačky o majetek nejsou hodny Církve, ale děje se to. Tedy Církev jen ukazuje, jak je majetnická. Přitom její význam se společensky zcela vytrácí...