Círekv by spíše měla vracet

28.12.2013 09:45

Tak už je to tady. Bohumilá církev se dohaduje se státem o majetky. Kam se poděla pokora a odříkání světských statků? Kam se vůbec poděl zdravý rozum? Můj názor na tyto náhlé a pochybné restituce je velmi skeptický. Myslím, že pokud se podíváme na historii a na to, jak své majetky křesťanské instituce nabývaly, musí nám být jasné, že by církev měla ze samotné podstaty spíše vracet, nežli dostávat. 

Nemám nic proti současné církevní instituci, jejíž moc mimochodem dosti upadá, ale bohužel si také uvědomuji obrovské hříchy minulosti, viz inkvizice a pronásledování odlišných vír spojené s válkami, ve kterých padly miliony a miliony nevinných. Křesťanské fanatické vize byly v minulosti stejně vražedné jako jsou dnes nepochopitelná dogmata extremistických islámských skupin. Myslím, že by vůbec neškodilo, kdyby se věřící věnovali skutečně jen víře v boha v celé ryzí podobě a se vší askezí, nestojí to tak snad v bibli?